1 2 3

อาจารย์ สมพร อ้นสุวรรณ

ผู้รับใบอนุญาติ

อาจารย์ นงนุช โกยสมบูรณ์

ผู้อำนวยการ

ปฏิทินกิจกรรม
ภาพกิจกรรมต่างๆ
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
โรงเรียนสายอักษร

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

เนอสเซอรี่ อายุ  2-3ปี , ชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตร IEP     ภาษาอังกฤษเข้มข้นโดยครูต่างชาติ
ชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรสามัญ รวมสอนเพิ่ม วิชาวิทยาศาสตร์(I-Sci) วิชาภาษาจีน วิชาคอมพิวเตอร์ และว่ายน้ำทั้งสองหลักสูตร
ติดต่อขอรับระเบียบการได้ที่ฝ่ายธุรการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                        โทร. 02-510-9824-5                                วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.00 น. 

 Email : saiaksorn_school@hotmail.com  FB:Saiaksorn school  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กิจกรรม
05 ก.ย. 2562
05 มิ.ย. 2562
27 มี.ค. 2562
27 ม.ค. 2561
27 มิ.ย. 2560
30 ม.ค. 2560
13 ธ.ค. 2559
13 ธ.ค. 2559
19 ต.ค 2559
31 พ.ค. 2559